fbpx

Hakkımızda

Güvenli Hayat Güvenli İskele

Genel Amacı

İnşaat sektöründe güvenli iskele kullanımı özelinde iş sağlığı ve güvenliği koşullarını iyileştirmek ve konuyla ilgili tüm paydaşların bilgi ve farkındalığını arttırmaktır.

Özel Amacı

Hedef grupların bulunduğu iş yerlerinde güvenli işyeri kültürü oluşturmak, inşaat firmalarının iskele güvenliği ve buna bağlı iş kazalarının önlenmesi konusunda kapasitelerini arttırmaktır.

Beklenen Sonuçlar

  • “Düşünceden Davranışa Algı Araştırması” analiz ve sonuçlarıyla; sektör çalışanlarının kendi tutum ve davranışlarının farkına varmalarını sağlamak,
  • İşçi ve işverenlere verilecek eğitim ve seminerlerle; kısa ve orta vadede, 25 işverenin ve 350 işçinin güvenli iskele, güvenli şantiye ve güvenli çalışma hayatı konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bunun uzun vadeli etkisi, inşaat sektöründe çalışanların zorlu davranışlarını değiştirerek güvenli iskele ve güvenli ortamlar oluşturmak ve İSG yasa ve yönetmeliklerine uymak için iç denetim mekanizmaları geliştirmek,
  • Uzaktan eğitim modülleriyle eğitim içeriklerinin kalıcı olmasını sağlamak, – Sektör çalışanları için düzenlenecek mesleki gelişim seminerleri ve eğitimlerle; 750 inşaat mühendisliği ve meslek lisesi öğrencisine sektörü tanıtmak, İSG kanunları ve yürürlükteki düzenlemelerinin uygulamaları ve gereklerini görerek bu konunun önemini fark etmelerine destek olmak,
  • Kamusal görünürlük çalışmalarıyla; sektör çalışanları ve yakınları başta olmak üzere tüm toplumu güvenli iskele kullanımı konusunda bilgilendirmek,
  • Çalıştay organizasyonuyla; projenin çıktılarının tartışılarak ve akademik, özel sektör ve kamusal yaklaşımların genel bir değerlendirmesini yaparak aralarındaki işbirliğini geliştirmek,
  • Özellikle meslek lisesi müfredat revizyonuna yansıyacak olan yurtdışı çalışma ziyaretlerin sonuçlarıyla projenin uzun vadeli etkilerini güçlendirmektir.

Enter your keyword