fbpx

Proje Açılış Toplantısı

Proje Açılış Toplantısı

Proje Açılış Toplantısı

“Güvenli Hayat, Güvenli İskele” projesi açılış toplantısı 24 Mart 2021 tarihinde; kamu yönetici ve temsilcileri, STK yöneticileri, akademisyenler ve sektörel basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği kapsamında geliştirilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-Instrument for Pre Accession)’nın “İstihdam, Eğitim, Sosyal Politikalar” bileşeni altında İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı (IOHS) uygulanmaktadır. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen söz konusu hibe programı, Sözleşme Makamı olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı (İKGPRO) tarafından yürütülmekte ve izlenmektedir. Programın Operasyon Faydalanıcısı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM)’dür.

Safe Scaffolding for Safe Life projesi, program kapsamında İskele Kalıp Sanayicileri Derneği (İKSD) tarafından yürütülmektedir. Projenin toplam bütçesi 171.763,20 Avro olup, bu tutarın 31.501,37 Avro’luk kısmı İKSD‘nin eş finansman katkısıdır.

1 Şubat 2021 tarihi itibariyle faaliyete geçen Safe Scaffolding for Safe Life projesinin genel amacı; inşaat sektöründe güvenli iskele kullanımı özelinde iş sağlığı ve güvenliği koşullarını iyileştirmek ve konuyla ilgili tüm paydaşların bilgi ve farkındalığını arttırmaktır. Bu genel amaç doğrultusunda; hedef grupların bulunduğu iş yerlerinde güvenli işyeri kültürü oluşturmak, inşaat firmalarının iskele güvenliği ve buna bağlı iş kazalarının önlenmesi konusunda kapasitelerini arttırmak özel amaçlardır.

Bu çerçevede çalışılacak birincil hedef gruplar; sektörde çalışan işçiler, işverenler ve bu grupların diğer aile bireyleridir. İkincil hedef gruplar ise üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğrenimine devam eden üniversite öğrencileri, sektöre ara eleman yetiştiren meslek lisesi öğrencileri, eğitimcileri ile sektörde faaliyet gösteren STK’lar, meslek kuruluşları ve şirketlerin yöneticileridir.

“Safe Scaffolding for Safe Life”/ “Güvenli Hayat, Güvenli İskele” projesi açılış toplantısı 24 Mart 2021 tarihinde 10:00-11:30 saatlerinde, kamu yönetici ve temsilcileri, STK yöneticileri, akademisyenler ve sektörel basın mensuplarından oluşan 51 kişinin katılımı ile gerçekleşmiştir. Açılış konuşmalarında İKSD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kubilay TÜFEKÇİ kısaca projenin ülkemize iş sağlığı ve güvenliği (İSG) koşullarının iyileştirilmesine yönelik sağlayacağı katkıların üstünü çizmiştir. Sonrasında AB Türkiye Delegasyonu Sosyal Politikalardan Sorumlu Sektör Yöneticisi Sayın Mehmet Caner DEMİR, projeyle ilgili tebriklerini ve temennilerini belirterek hibe programının ve bu projenin önemini, ayrıca Avrupa Birliği’nin İSG’ye verdiği önemi vurgulamıştır. AÇSHB, İSGGM Genel Müdür Yardımcısı Sayın Furkan YILDIZ, açılış konuşmasında son yıllarda ülkemizde İSG koşullarının iyileştirilmesine yönelik önemli gelişmeler yaşandığını belirtmiştir. Ayrıca ülkemizde inşaat sektörü ve İSG ile ilgili bazı sayısal veriler paylaşarak konunun önemini vurgulamış, alınması gereken önlemleri aslında çok basit önlemler olduğunu ve bu projenin de sağlayacağı katkılarla beraber toplumun bilinç ve farkındalık düzeyi arttırılarak yaşanacak iş kazalarının önlenebileceğini özellikle vurgulamıştır. Bu projenin ülkemize sağlayacağı katkıların iş kazalarının önlenmesine yönelik umut ışığı yakacak önemli adımlardan biri olduğunu belirtmiştir.

İKSD Genel Sekreteri/Proje Koordinatörü Akın ALIKÇIOĞLU’nun moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda, Sayın ALIKÇIOĞLU, proje ile ulaşılması hedeflenen amaçlara, proje bilgilerine ve bu proje kapsamında gerçekleşmesi planlanan faaliyetlere yer verdiği sunumunu gerçekleştirmiştir.

Sonrasında değerli Proje Danışma Kurulu Üyeleri proje ile ilgili görüş, öneri ve temennilerini paylaşmış, projenin ülkemizde İSG koşullarının iyileştirilmesi, bu konuda bilinç ve farkındalığın arttırılmasına yönelik önemli bir adım olduğunu ve bu proje süresince sağlayacakları katkı ve destekleri belirtmişlerdir.

Toplantı bitiminde sektörel basın mensuplarının proje ile ilgili soruları İKSD Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından yanıtlanarak proje ve proje süreçleri hakkında detay bilgi verilmiştir.

Tüm katılımcılara görüş ve destekleri için teşekkür ediyoruz.

Bir Mesaj Yazın

Your email address will not be published.

Related Posts

Enter your keyword